Goed verzuimprotocol zorgt voor besparingen

Het verzuimprotocol is een stapsgewijze procedure voor ziekmeldingen en het re-integratietraject. Veel werkgevers hebben die ooit opgesteld en besteden er daarna geen aandacht meer aan. Ook voldoen veel verzuimprotocollen niet aan de wettelijke eisen. Dat kan beter.

Langdurig zieke werknemers, maar ook een hoog aantal kort verzuimende werknemers, zijn een forse kostenpost voor u als werkgever. U moet het loon doorbetalen en het werk over laten nemen. En de kosten voor re-integratie kunnen (deels) aan u worden doorberekend. Al met al kost een zieke werknemer gemiddeld 250 euro per dag.

Verzuimprotocol verbeteren
Om de kosten naar beneden te brengen, is goed verzuimbeleid nodig. U kunt daarmee loonsancties, geschillen en – nog belangrijker – langdurige uitval van medewerkers voorkomen. Vindt u het moeilijk om verzuimbeleid vorm te geven? Begin dan eens heel concreet met het verbeteren van uw verzuimprotocol. Want met een duidelijke procedure wordt uw werknemer beter geholpen in zijn werkhervatting. Gebleken is dat het verzuim dankzij een goed protocol met wel 1% kan dalen.

Wat staat er in het verzuimprotocol?
Ziekmelding. Wanneer moet een werknemer zich ziek melden, hoe laat, bij wie en hoe? De manier van ziekmelden kan het verzuimcijfer al beïnvloeden. Zo is een ziekmelding via WhatsApp eenvoudig en snel, maar ook zonder persoonlijk contact. Het aantal ziekmeldingen valt dan vaak hoger uit. Is de ziekmelding telefonisch? Laat dan weten wat de werknemer moet doen als de juiste persoon niet opneemt.
Informatie. U mag niet vragen wat uw werknemer voor ziekte heeft. Wat u wel mag vragen:

  • Wat is de vermoedelijke duur van het verzuim?
  • Wat kan ik als werkgever doen om te helpen?
  • Op welk (verpleeg)adres en telefoonnummer is de werknemer te bereiken?
  • Is de arbeidsongeschiktheid een gevolg van een ongeluk waarvoor een derde aansprakelijk is?
  • Welke werkzaamheden kan de werknemer eventueel nog wel (thuis) uitvoeren?

Contact met bedrijf. Leg duidelijk uit hoe, wanneer en hoe vaak u contact met uw werknemer opneemt als hij langer ziek blijft.
Contact met de bedrijfsarts/arbodienst. Geef aan wanneer de werkgever bereikbaar moet zijn voor contact met bedrijfsarts of arbodienst. Vermeld hoe en wanneer hij wordt opgeroepen voor een consult bij de bedrijfsarts, hoe dit werkt en wat er dan van hem verwacht wordt. Wijs uw werknemer ook actief op de vrije toegang tot de bedrijfsarts.
Vervolgstappen bij langer verzuim. Wat gebeurt er als uw werknemer lang ziek is? Wanneer wordt er een probleemanalyse gemaakt en hoe ziet het plan van aanpak eruit? Denk eraan ook iets te zeggen over de gedeelde verantwoordelijkheid, (gedeeltelijke) werkhervatting, sancties bij niet nakomen van afspraken, dossieropbouw en privacy.

Sparren over verzuimaanpak
Maak een begin met verzuimbeleid door het verzuimprotocol te verbeteren. En neem contact op met ons kantoor om te sparren over verdere maatregelen en over goede verzuimverzekeringen.12-12-2018

Bezoekadres
Tramstraat 29
5751 JK Deurne

Openingstijden
Wij zijn geopend op werkdagen van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

Kvk nummer 17054421| WFT nummer 12010143| Disclaimer | PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top