Privéprobleem van uw medewerker ook úw probleem?

Echtscheiding, verlies van een dierbare of schulden. Met dergelijke privéproblemen van uw personeel heeft u als werkgever niets te maken. Of wel? Door aandacht te hebben voor de situatie van uw medewerker, voorkomt u misschien langdurig ziekteverzuim.

 

Nieuws
Datum: 19-09-2019

In ieders leven kunnen ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden. En die leiden soms tot zogenaamde 'levensloopstress'. Maar liefst 82% van werkend Nederland heeft daarmee in de afgelopen vijf jaar te maken gehad. Dat blijkt uit cijfers van Zorg van de Zaak, een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijl en preventie. In 25% van de gevallen was de stress veroorzaakt door het overlijden van een dierbare (geen ouder of gezinslid). Bij 19% was er sprake van financiële problemen en bij nog eens 19% ontstond de stress door het verlenen van mantelzorg. Andere veel genoemde stressvolle gebeurtenissen zijn: een ernstige ziekte van een ouder (16%), de beëindiging van een liefdesrelatie/echtscheiding (16%), het overlijden van een ouder (15%) en/of baanverlies/ontslag (15%).

Ziek melden

Privéproblemen kunnen er stevig inhakken bij werknemers. Zij kunnen zich zo ellendig voelen dat zij zich niet goed kunnen concentreren of het werk als belastend gaan ervaren. Dat leidt er nogal eens toe dat zij zich ziek melden. Onderschat dat niet! Ruim zes op de tien werknemers die zich in de afgelopen vijf jaar ziek meldden, deden dat door problemen in de privésfeer. Om hier meer aandacht voor te vragen is de campagne 'Weet jij wat er speelt?' gestart.

Verzuimbeleid

Stress is en blijft een van de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim. De stress kan veroorzaakt worden door het werk, maar ook door iemands privésituatie. Voor de kans op ziekmeldingen maakt dat eigenlijk niet uit. Wel kunt u als werkgever voor werkgerelateerde stress eerder een oplossing vinden dan voor levensloopstress. Maar als u serieus werk maakt van verzuimpreventie is het belangrijk om daarin ook op te nemen hoe u omgaat met werknemers die door ingrijpende gebeurtenissen niet goed in staat zijn hun werk uit te voeren.

Ondersteuning in verzuimpreventie

Een goede verzuimverzekering biedt meer dan een financiële vergoeding voor de kosten van loondoorbetaling. Verzekeraars geven ook ondersteuning in het voorkomen van ziekteverzuim en in het organiseren van een effectieve re-integratie. Welke verzekering passend is, verschilt van bedrijf tot bedrijf. Neem daarom contact op met ons kantoor om te bespreken hoe de situatie is in uw onderneming en hoe uw verzuimproblematiek eruitziet. Wij adviseren u vervolgens over mogelijke oplossingen.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.